Sudioničko upravljanje u kulturi
Konferencija Rijeka 2017
HR | EN

 

Međunarodnu, interdisciplinarnu konferenciju "Sudioničko upravljanje u kulturi: Istraživanje praksi, teorija i politika. Uradimo zajedno" je od 22. do 24. studenoga 2017. godine u Rijeci organizirala Zaklada "Kultura nova" u partnerstvu s EPK Rijeka 2020 i u suradnji s Europskom kulturnom zakladom (ECF) i Međunarodnim udruženjem umjetničkih vijeća i agencija u kulturi (IFACCA) u okviru projekta "Pristupi sudioničkom upravljanju u kulturi" koji podržava UNESCO-v Međunarodni fond za kulturnu raznolikost. Konferenciju također podržava i regionalni međuvladin forum Central European Initiative.

Konferencija nosi oznaku mreže ENCATC.

 

Detaljan program Konferencije dostupan je ovdje

Foto galerija

Video snimke